Zwroty i wymiany

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w Galerii PRATA bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy prac, które są wykonywane na zamówienie indywidualne (Np. rozmiar pierścionka, długość naszyjnika, średnica bransoletki) oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian.

2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym (towar musi być czysty, nieużywany, nieuszkodzony, pozbawiony zapachu np. perfum, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu). Zwrot należy uzgodnić emailem . Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

3. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

4. Towar należy odesłać na uzgodniony uprzednio pocztą elektroniczną adres. Nie należy odsyłać bez uzgodnienia towaru na adres naszej siedziby.

5. Nie należy wysyłać do nas przesyłek “za pobraniem”, gdyż nie będą one odbierane.

6. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

7. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

8. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni złota i kamieni, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian technicznych w prezentowanych pracach, na przykład przez zastosowanie zapięcia innego niż prezentowane na zdjęciu. Różnice tego typu nie są podstawą do zwrotu towaru.

9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

10. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.

11. W przypadku wymiany towaru niespowodowanej winą sprzedającego uzgodniony koszt wysyłki nowego towaru ponosi kupujący. Kwotę tę należy dołączyć do odsyłanego towar lub przelać na nasz rachunek bankowy.