S??awa Tch??rzewska

S??awa Tch??rzewska

Uko??czy??a ASP w ?odzi na kierunku Stylista Mody – Projektant Bi??uterii. Realizacj? Bi??uterii zajmuje si? od ponad 10 lat. Nie jest to jej jedyna pasja ?? wykonuje r??wnie?? pi?kne dodatki na g??ow?, torebki, elementy garderoby na okazje wa??ne, lub po prostu dla poprawienia nastroju. Cz?sto eksperymentuje z materia??em, kt??ry akurat wpadnie jej w r?ce. G????wnymi materia??ami w jej pracy s? srebro i sk??ra naturalna. Srebro graweruje w ca??o??ci r?cznie bez szkic??w tylko i wy???cznie wcielaj?c swoje pomys??y, wra??liwo??? i wypracowan? technik?.

Twórczość