Ma??gosia Kali??ska

Ma??gosia Kali??ska

Jest absolwentk? Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi, gdzie otrzyma??a dyplom z wyr????nieniem w Katedrze Projektowania Bi??uterii. Wcze??niej uko??czy??a Pa??stwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie.

Jest Stypendystk? Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz cz??onkiem Stowarzyszenia Tw??rc??w Form Z??otniczych

Wzi?a udzia w wystawach i konkursach:
2006
Og??lnopolski Konkurs Sztuki Z??otniczej “?wier?” – Galeria Yes w Poznaniu, Polska
2007
Mi?dzynarodowy Konkurs Sztuki Z??otniczej PI?KNO ABSOLUTNE – Galeria Sztuki w Legnicy, Polska
Og??lnopolski Konkurs Bi??uterii Artystycznej “Prezentacje 2007”, MCT – Warszawa, Polska
Wystawa zbiorowa ??rodowiska pozna??skiego “martwa natura i…” – grafika i bi??uteria – Zamek w K??rniku, Polska