Oliwia Kuczy??ska

Oliwia Kuczy??ska

Urodzona w Gi??ycku. Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – dyplom na wydziale Resocjalizacji i
Rewalidacji. Studiowa??a r??wnie?? w Akademii Sztuk Pi?knych im. W. Strzemi??skiego w ?odzi – Wydzia?? Tkaniny i Ubioru – Projektowanie Bi??uterii – dyplom z wyr????nieniem. Lubi wod? i du??e przestrzenie.

Twórczość