Andrzej Bielak

Andrzej Bielak

W 1975 r. uzyska?? dyplom w Politechnice Krakowskiej. Od 1978 r. jest projektantem i producentem bi??uterii. W 1985 r. otrzyma?? uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Cz??onek za??o??yciel i by??y wieloletni Prezes Stowarzyszenia Tw??rc??w Form Z??otniczych. (Goldsmithing Artists Association).

Wsp????organizator i juror wielu wystaw i konkurs??w bi??uterii.

Od 1987 r, cz??onek Cechu Z??otnik??w Krakowskich, Mistrz z??otnictwa od 1989r, nauczyciel z??otnictwa, w??a??ciciel galerii bi??uterii w Krakowie ?? od 2002 r.

Twórczość