Andrzej Bielak

Andrzej Bielak

W 1975 r. uzyskał dyplom w Politechnice Krakowskiej. Od 1978 r. jest projektantem i producentem biżuterii. W 1985 r. otrzymał uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Członek założyciel i były wieloletni Prezes Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. (Goldsmithing Artists Association).

Współorganizator i juror wielu wystaw i konkursów biżuterii.

Od 1987 r, członek Cechu Złotników Krakowskich, Mistrz złotnictwa od 1989r, nauczyciel złotnictwa, właściciel galerii biżuterii w Krakowie – od 2002 r.

Twórczość