Bartek Chmielewski

Bartek Chmielewski

Od najm??odszych lat frapowa??y go ma??e formy rze??biarskie. Jego pierwsze do??wiadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu bi??uterii datuj? si? na rok 1998. Od tego momentu po??wi?ci?? si? swojej pasji i w tym kierunku konsekwentnie krok po kroku zdobywa?? specjalistyczne wykszta??cenie. W 2002 roku uko??czy?? Liceum Rzemios?? Artystycznych im. Jana Kili??skiego w zawodzie z??otnik-jubiler. Nast?pnie studiowa?? w Akademii Sztuk Pi?knych w ?odzi w zakresie stylistyka mody na katedrze projektowanie bi??uterii. W 2005 otrzyma?? tytu?? licencjata, a w 2008 magistra sztuki.

Twórczość