sposoby p??atno??ci

Dost?pne sposoby p??atno??ci za zam??wienia to przelew na konto:

Ma??gorzata Kali??ska-Denis
87 1160 2202 0000 0001 7972 3748 (Millenium Bank S.A.)
BIC/S.WiFT: BiGBPLPW

albo p??atno??? przy odbiorze.