koszty wysy??ki

Galeria PRATA wysy??a zam??wienia korzystaj?c z ubezpieczonej przesy??ki kurierskiej firmy UPS. Cena przesy??ki to jedyne 20 z??otych. Tak??e w przypadku p??atno??ci “za pobraniem”.
Przy zakupach powy??ej 400 z??otych dostawa jest darmowa.

Je??li mieszkasz lub bywasz w Szczecinie zakupy mo??esz odebra? w Galerii PRATA na ulicy Ma??kowskiego 4 czynnej od poniedzia??ku do pi?tku w godzinach od 11.oo do 18.oo.