termin dostawy

Termin realizacji zam??wie?? dla podstawowej oferty z katalogu wynosi do 14 dni roboczych.

Wszystkie przedmioty z oferty s? wykonywane przez autor??w na zam??wienie galerii, po potwierdzeniu zakupu przez klienta.

Galeria PRATA do??o??y wszelkich stara?? aby zam??wienie zosta??o zrealizowane w mo??liwie najkr??tszym czasie.

W przypadku zam??wie?? nietypowych termin realizacji b?dzie ustalany zar??wno z autorem pracy, jak i kupuj?cym.