Aktualności

2012-09-09 21:27:09
Bi??uteri? Ma??gosi mo??emy znale??? tak??e w tak niezwyk??ym miejscu jakim jest Galeria La Basilica w Barcelonie. Serdecznie polecamy to fantastyczne miejsce!

2012-09-12 18:17:17
Zbli??aj? si? targi \"Z??oto, srebro czas\" w Warszawie, kt??re odb?d? si? w dniach od 5-7 pa??dziernika. Nasze prace b?dzie mo??na zobaczy? na galerii projektant??w.